Domovská stránka Novinky Jak na detekci opouštěného a odstraněného objektu

Jak na detekci opouštěného a odstraněného objektu

17. 1. 2023
Jak na detekci opouštěného a odstraněného objektu

Úvod
 
Detekce opuštěného objektu: Funkce detekuje ponechání objektu v definované oblasti po nastavenou dobu. Funkce může předejít útokům způsobeným zanecháním nebezpečného zařízení v oblasti, případně může napomoci při hledání zapomenutých objektů.
 
Detekce odstraněného objektu: Funkce detekuje odstranění objektu v definované oblasti a po uplynutí určeného času. Pomocí funkce tak můžeme hlídat setrvání objektů namístě, např. hasicích přístrojů, květináčů, tašek, peněženek, mobilních telefonů atp.

Požadavky na instalaci
 
1. Instalační pozice: Přímo nebo šikmo nad sledovaným objektem.
 
2. Instalační výška: Doporučujeme 2.5m až 3.0m
 
3. Rozsah zobrazení: Rozsah je dán ohniskovou vzdáleností objektivu a montážní výškou kamery. Minimální počet detekovatelných pixelů je na obrazovce 1080p 40x40 pixelů.

Požadavky na scénu
 
1. Výběr scény: Funkce detekce opuštěného/odstraněného objektu se doporučuje pro vnitřní scény s pevným osvětlením, jako jsou výstavní haly či sklady. Nedoporučuje se pro otevřené scény, jako jsou silnice a náměstí, komplikované scény s mnoha procházejícími lidmi, jako jsou stanice a supermarkety a scény s velkou světelnou změnou, např. silné ranní slunce a odpoledne ve stínu. Pokud se scéna výrazně změní, doporučujeme vám úlohu znovu vytvořit a znovu ji detekovat. Když je vytvořena úloha detekce odložení objektu, nemohou být v detekční oblasti ponechány žádné další objekty. Když je vytvořena úloha detekce ztracení objektu, musí být hlídaný objekt v oblasti detekce.
 
2. Osvětlení: Doporučuje se, aby ztemnění ve scéně během detekce nepřesáhlo hodnotu 30, tzn. osvětlení by se nemělo výrazně měnit.
 
3. Funkce je použitelná pouze pro jasné scény s jedním objektem
Doporučené scény pro detekci opuštěného objektu ✔️
 
Ukázka doporučených scén:
1574768194
Doporučené scény pro detekci odstraněného projektu ✔️
 
Ukázka doporučených scén:
1574768966
Nedoporučované scény ❌
 
1. Scény s nepříznivými faktory, jako jsou příliš malé objekty, příliš tmavé obrazy a další rušivé faktory v detekční oblasti.
 
2. Scény s velkou změnou osvětlení během detekce, to znamená, že jas na levém a pravém obrázku se velmi liší. V úkolu se osvětlení scény výrazně mění a ztemnění scény je větší než 30.
 
Ukázka nedoporučených scén:
Popis nastavení ⚙️
1574784844
Detekční oblast: Lze nastavit až čtyři oblasti s nezávislými časovými prahy a citlivostmi.
 
Časový práh (s): Čas po který musí být objekt ponechán/ být nepřítomen v detekční oblasti.
 
Citlivost: Rozsah od 1 do 100. Vyšší senzitivita umožní detekce menších objektů, nižší senzitivita zajistí detekci pouze větších objektů.
  • © ATIS KOUKAAM a.s.