Domovská stránka Novinky Počítání osob v kamerách Uniview

Počítání osob v kamerách Uniview

14. 1. 2023
Počítání osob v kamerách Uniview

Praktické použití
 
V oblasti sledované kamerou můžete vybrat prostor, ve kterém budou vstupující a vycházející osoby počítány. Pro uzavřenou oblast můžeme rozdílem v počtu osob na vstupu a na výstupu určit, kolik lidí se aktuálně v oblasti nachází. Tato funkce je tak vhodná pro vnitřní prostory obchodních řetězců, výstavy, muzea či hotely.

Požadavky na instalaci
Bez-názvu-3
1. Montážní poloha: Kamera musí být namontována na strop ve směru chůze chodců, jak je znázorněno na obrázku. Tato oblast musí mít stabilní osvětlení, aby se předešlo vlivům změn osvětlení způsobených například otevíráním a zavíráním dveří.
 
2. Úhel sklonu kamery musí být mezi 70° a 80°.
 
3. Horizontální vzdálenost kamery a místa počítání by se v závislosti na výšce a úhlu kamery měla pohybovat mezi 1–2,8 m.
 
4. Výběr objektivu: Doporučujeme ohniskovou vzdálenost 4 mm, objektiv s menší ohniskovou vzdáleností může zkreslovat, v případě větší hodnoty zase dojde ke zmenšení oblasti pokrytí.
 
5. Relativní rozlišení: Detekce je optimální, pokud je šířka ramen detekované osoby zobrazena 120 až 160 pixely. (pro 1080P obrazovky; pro jiná rozlišení přepočítejte odpovídajícím způsobem). Během instalace upravte výšku kamery a ohniskovou vzdálenost objektivu tak, aby pixely pro šíři ramen splňovaly tento požadavek.

Požadavky na scénu
1. Výběr scény: Doporučujeme sledovat provoz na vnitřních vchodech a východech z nákupních center, výtahů, parků a supermarketů, na místo otevřených míst, náměstí, ulic atp.
 
2. Osvětlení: Není-li v pozorovacím prostoru k dispozici žádné světlo, doporučuje se, aby na každý metr výšky umístění bylo nainstalováno 50 W zářivkové světlo, a to přímo nad pozorovací prostor.
 
3. Rozsah dohledu: Efektivní šířka dohledu se pohybuje od 1 m do 4 m, ale skutečná šířka scény může být větší…
 
4. Blokování: Pokud je hlava osoby zakryta kloboukem nebo deštníkem, sníží se účinnost detekce chodců.
 
5. Instalační úhel kamery: Doporučená montážní výška je 3 m, úhel sklonu 75° a aby na šířku ramen připadalo 130 pixelů v obraze.
Doporučené scény ✔️
1. Detekční prostory s dostatečným osvětlením, fixní trasy objektů, individuální pohyb, vhodný úhel a výška umístění kamery a počet pixelů na šířku ramen dle výše uvedených požadavků.
ukázky-scén-1024x143
Nedoporučované scény ❌
1. Otevřená a široká místa, jako jsou silnice a náměstí
 
2. Scény s více osobami procházejících současně
 
3. Scény s proměnlivými trasami chodců
 
4. Scény s více objekty blízko sebe, způsobující nesprávnou detekci při současném průchodu
 
5. Scény s lidmi, kteří zůstávají na detekční lince, což může způsobit jejich vícenásobné započítání
 
6. Scény s nedostatečným osvětlením, jako jsou noci a deštivé dny
 
7. Scény, kde úhel a výška kamery nejsou správné nebo počet pixelů na šířku ramen nesplňuje požadavek
Popis nastavení ⚙️
1. Povolení počítání osob (Enable passenger flow detection): v současné době rozlišuje vstup a výstup, čára detekce může být pouze v horizontální poloze.
 
2. Typ počítání (Counting type): Vše / Pouze osoby vstupující / Pouze osoby odcházející.
 
3. Typ detekce (Detection mode): Vnitřní nebo venkovní. Vyberte hodnotu odpovídající Vaší aplikaci, volba ovlivní výběr použitých algoritmů.
 
4. Vynulovat počítání (Reset counter at): Můžete nastavit čas pravidelného vynulování počítadla osob.
 
5. Citlivost (Sensitivity): Schopnost rozlišovat objekty, které jsou blízko sebe. Vyšší citlivost znamená lepší schopnost rozpoznávat více objektů.
 
6. Filtrování dle velikosti objektu (Filter by object size): Nastavte vhodný rozsah dle rozlišení a velikosti objektu. Příliš vysoké nastavení maximální velikosti bude generovat větší počet falešných poplachů, naopak vysoké nastavení minimální velikosti může vést k nedetekování průchodu.
nastaveni
  • © ATIS KOUKAAM a.s.