Domovská stránka Novinky VIVOTEK – Chytrá detekce pohybu

VIVOTEK – Chytrá detekce pohybu

22. 1. 2023
Chytrá detekce pohybu
 
Chytrá detekce pohybu (Smart Motion Detection) je funkce, která dramaticky redukuje počet falešných spuštění alarmu známých z konvenčních detekcí pohybu v kamerách.
 
Falešné spuštění alarmu je nejčastěji způsobeno pohybem stínů, hmyzem, ptactvem, větvemi stromů nebo i při rozsvícení. Z praxe jistě máte zažito, že nesprávně spuštěných alarmů bylo tolik, že jste jim po čase přestali věnovat pozornost nebo detekci pohybu vypnuli úplně. Minimálně jste si nejspíše nechávali zasílat push notifikace na mobil.
VIVOTEK Smart Motion Detection funguje jinak – spolehlivěji
 
Chytrá detekce pohybu výrazně redukuje tyto falešné události:
 • Pohyb stínů
 • Déšť
 • Pohyb větví stromů
 • Zvěř a ptactvo
 • Hmyz
 • Protisvětlo
Obsáhlá databáze komplexních způsobů chůze odliší pohyb osob od jiných nelidských pohybů. Proto na snímané ploše nedetekuje například průchod zvířete.
Výsledek nezávislého testu falešných poplachů při detekci pohybu
 
"Vivotek Performance Summary
 
Vivotek's Smart Motion Detection performance was strong, with no false alerts on common sources indoors or out." [1]
ipvm

Výška je zadávána ručně. Naklonění a natočení je známo díky G senzoru uvnitř kamery (platí pro modely G-senzorem vybavené), případně je možné/nutné tyto údaje zadat ručně (viz. zelená mřížka). Ohniskovou vzdálenost kamera nastaví sama díky motoricky ovládaným objektivům.
 
Na základě těchto informací kamera počítá předpokládanou velikost osoby ve snímané scéně v závislosti na její vzdálenosti od kamery. Výrazně se zpřesní samotná detekce a nastavení kamery se stává jednodušší.
 
Kamera úspěšně redukuje – až eliminuje – falešné alarmy, díky čemuž si můžete opět zapnout všechny požadované notifikace. Jednoduše víte, že se na tuto detekci můžete spolehnout.
 
V uživatelském prostředí VIVOTEK VAST 2 uvidíte výsledek jako na snímku níže. Všimněte si osoby na snímku, která vstoupila do oblasti pro detekci pohybu. Kamera nereaguje na současně projíždějící vozidlo – vozidlo samo o sobě nevyvolává událost.
Chytrá detekce pohybu umí detekovat jak osoby, tak projíždějící vozy. Stačí nastavit rozpoznávání předmětů o určité velikosti
Typické scénáře jsou například
  • Detekce osob v záběru
  • Detekce osob, které jsou v místech, kde být nemají (například vjezd do podzemního parkoviště)
  • Detekce aut v pěší zóně

Podívejte se na demonstrační video ZDE

Chytrá detekce pohybu tedy dramaticky redukuje tyto falešné události
 • Stíny
 • Déšť
 • Pohyb větví stromů
 • Zvěř a ptactvo
 • Hmyz
 • Protisvětlo
Správné nastavení chytré detekce pohybu pro její spolehlivé fungování
Důležité je vzít na vědomí, že chytrá detekce pohybu spolehlivě funguje na rovné ploše. Tuto analytiku neprovedete na schodech, eskalátorech, ve svahu a podobně.

Pro určení perspektivy (Nastavení kamery -> sekce Smart Motion Detection) vyplníte tyto údaje:

 • Jak vysoko je kamera nainstalována (Camera height)
 • Jak je kamera naklopena (Tilt)
 • Jak moc je kamera otočena kolem své osy (Roll)
Pomocníkem pro vyhodnocení správného nastavení je zelená mřížka. Ta tvoří vyšrafované šachovnicové pole. Takové zobrazení představuje povrch, po kterém se pohybují lidé a objekty. Jeden díl je roven 1 metru skutečné vzdálenosti.
V nastavení detekčního okna následně zvolíte:
 • Analýzu detekce osob (Human Detection)
 • Minimální předpokládanou dobu trvání pohybu objektu v oblasti detekce (Minimum acitivity duration)
 • Dobu, po kterou bude pohyb sledován (Activity merge interval)
Nastavení citlivosti pro vysokou spolehlivost:

V ojedinělých případech může docházet k falešným poplachům. S tím je však třeba počítat. Kamera nevyužívá 3D stereoskopický obraz. Abyste dosáhli co nejvyšší spolehlivosti, je potřeba nastavit citlivost, aby byl objekt v záběru kamery zachycen co nejpřesněji.

Nízká citlivost nezachytí pohyb a naopak vysoká citlivost může vyvolat falešnou detekci. Proto je důležité, aby zvýraznění pohybu (modrá barva) pokrývalo pouze pohybující se objekt po celé jeho ploše.

Události chytré detekce pohybu se ukládají v podobě červených teček na časovou osu v záznamové aplikaci VAST 2. Podle nich snadno vyhledáte, kdy došlo k chytré detekci pohybu.
1550079237-1024x182

Reference
 1. IPVM.COM, Camera Analytics Shootout 2021
 • © ATIS KOUKAAM a.s.