Menu:

Kdo jsme

Asociace trenérů a konzultantů managementu (dále jen ATKM nebo Asociace) je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací, zaměřenou na vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj trenérské a konzultantské činnosti. Garantuje odbornou úroveň certifikací.

Asociace je především profesní organizací konzultantů, trenérů a školitelů managementu. Přestože je zaměřena především na tyto profesní skupiny, rozšířuje své řady o další zájemce, kterým leží na srdci rozvoj praktických forem vzdělávání a zvyšování úrovně přípravy českého managementu a zvyšování jeho výkonnosti. Rádi uvítáme ve svých řadách manažery a personalisty, kteří se alespoň občas zabývají trenérskou činností, i ty, kteří se chtějí trenéry nebo konzultanty teprve stát, nebo chtějí podpořit svou činností realizaci cílů Asociace.

ATKM podporuje profesní rozvoj členů, propaguje trenérskou a konzultantskou profesi, poskytuje členům informační a poradenské služby, poskytuje materiály, certifikuje trenéry, lektory a konzultanty, pořádá akce a konference. Asociace vytváří podmínky pro systematický profesní růst trenérů a konzultantů a pomáhá při prosazování praxe a teorie moderního managementu.